Home / Vimeo Video

Dyret og dets merke

En film som tar for seg profetiene og viser hvem dyret fra havet i åpenbaringen er, og som også tar grundig for seg hva dyrets merke er, og hvorfor bibelen sier man ikke skal ta det.

>>