Home / Om Oss

Om Oss

VI ER

…..enkle mennesker, overgitt til den ene sanne Gud (Jakob 4:7, Qur`an 2:208), forpliktet på en visjon vi deler, bundet sammen i kjærlighetens pakt.

VI HAR

…gode nyheter; vi har Harika Haber – Vidunderlige Nyheter, vi har det evige evangelium og vi ønsker å gå “ut i hele verden, og forkynne evangeliet til alle skapninger” (Rev. 14:6, Mar 16:15, Qur`an 3:187)

VI TJENER

…den eneste sanne Gud. Vi har medfølelse for de fattige. Våre hjerter er åpne for de rike. Vi tror Gud ønsker vekst hos dem som tror og Han er generøs

VI LÆRER

…..å følge det Guddommelige råd å handle i tålmodighet når vi søker kunnskap (Jeremiah 33:3, Qur`an 20:114), spør ekspertene (Qur’an 21:7) uten å følge dem blindt (Qur’an 17:36), og vite at Gud er den som vil undervise oss og gi oss den beste forklaringen (John 14:26, Qur’an 75:16-19, 2:186).

VI TROR IKKE

…..på menneskelagde doktriner. Vi baserer ikke vår forståelse på noen spesielle kulturer. Vi baserer ikke vår frelsesvisshet på noen fundamentale doktriner. Ikke “lærde menn eller religiøse ledere”, men Gud skal være kilden for vår forståelse.

VI BYGGER

….vårt fundament på det tidsløse Guds Ord og vi har avvist disse menns tradisjoner “som synes rett for en mann, men enden på det er dødens veier (Ord. 14:12). Vi tror på at liv kan endres. Vi vet “at vår tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft” (1 Kor. 2:5).

WE ACKNOWLEDGE

… at omvendelse og overgivelse er fundamentet for vår frelse. Vi tror at endrede liv i samarbeid kan gjøre en evig forskjell i våre lokalsamfunn . Vi er opptatt av å plante tro, gi tro vekst og et trofast liv.

VI TROR

….på “ Èn Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i alle.” ( Ef.4:6) Vi tror at Gud er Faderen, alt er fra ham (1 Kor. 8:6). Og vi tror at det er “…En mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus (1 Tit. 2:5). Vi tror på Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud ( “ Mos. 3:15, Matt. 22:32, Qur`an 4:163, Qur`an 3:84, Qur`an 2:136) Vi tror på det som er blitt åpenbart til Abraham, Ismaìl, Isak, Jakob, og i bøkene som ble gitt til Moses, Jesus og profetene, fra deres Herre: Vi gjør ingen forskjell blant dem. (Qur`an 3:84, 4:163, 1 Mos. 3:15, Matt 22:32).

This post is also available in: English, Turkish