Home / Hakkımızda

Hakkımızda

BİZ

…Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlara indirilene; Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rab’leri tarafından verilene inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz O’na teslim olanlarız (Kur’an 3:84, 4:163, Çık. 3:15, Mat 22:32).  Bizler “Meryem oğlu İsa Mesih’in Allah’ın elçisi ve Onun Meryem’e ulaştırdığı Kelimesi ve Allah tarafından gönderilmiş bir Ruh” olduğuna inanıyoruz” (Kur’an 4:171, John 1:14,  Mat 1:18).

BİZLER

…sadece yüce Allah’a tapan, O’nun sevgisiyle dünyanın dört bir yanından bir araya gelen,  Allah’ın bize Peygamberler ve Kutsal Yazılar aracılığıyla öğrettiği doğru yolu paylaşmak için çaba gösteren bir grup arkadaşız.

BİZ YALNIZCA

… Allah’a ibadet eder ve yalnızca Allah’tan yardım dileriz. Biz yoksullara şefkat duyar, gerçek yoksulluğun Allah’tan uzaklaşmak olduğunu biliriz. Biz Tanrı’nın inanan insanların iflah olmalarını istediğini biliyor ve bu amacı için cömertçe bizi bilgilendirdiğine inanıyoruz.

BİZİM İYİ BİR HABERİMİZ

… var; Bizim, Wonderful News – Harika Haber’imiz var. Yeryüzünde yaşayanlara -her ulusa, her oymağa, her dile, her halka- iletilmesi gereken sonsuza dek kalıcı olan bir Müjde’miz var ve Yüce Allah’ın bize emrettiği gibi  “Dünyanın her yanına gidip, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurmak” istiyoruz. (Vah 14:6, Mar 16:15, Kur’an 3:187)

BİZ KUTSAL KİTAPLAR’daki

…ilahi buyruklardan, bilgiyi arayanın sabırla hareket etmesi, körü körüne inanmadan uzmanlara danışması ve tüm bilgelik, anlayış ve hikmetin kaynağı Tanrı olduğunu ve en iyi açıklamayı yüce Allah’ın temin edeceğine inanıyoruz. (Kur’an 20:114, Yeremya 33:3, Kur’an 17:36, 21:7, Yuhanna 14:26, Kur’an 75:16-19, 2:186)

İNSANLARIN ORTAYA ATTIĞI

… akide, öğreti, doktrin ve düsturlara değil Yüce Allah’ın tek dinine, tek öğretisine inanıyoruz. Bizim temel öğretimiz ve dini anlayışımızın tek kaynağı Kutsal Kitaplardır. Bilgi ve anlayışımızın temeli hacı hocalar, medreseler üstatlar, kiliseler havralar, rahipler ve vaizlerin görüşleri değil yüce Allah’tır. Dinimiz, uydurulan din değil Yüce Allah tarafından indirilen dindir.

BİZİM YOLUMUZ

… Yüce Allah’ın bize gösterdiği yoldur. “Öyle ki, imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın” (1Ko 2:5). Biliyoruz ki toplumların gelenek ve görenekleri insana düz gibi görünen ama sonu ölüm olan yollardır. “Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, Ama sonu ölümdür” (Özd 14:12).

BİZ, NEREDE OLURSANIZ OLUN

… Yüce Allah’ın sonsuz sevgi ve şefkatiyle, ebedi merhametiyle size ulaşmak istiyoruz. Biz dua ve ibadeti, iman ve karşılıksız hizmeti, sevgi ve merhameti herkesle paylaşmak istiyoruz.

BİZ KURTULUŞUMUZ İÇİN

… günahlarımız itiraf ve tövbe ederek Yüce Allah teslim olmamız gerektiğine inanıyoruz. Sonsuz yaşama kavuşmak için Yüce Tanrının Kutsal Yasasına ve O’nun ebedi Sözüne bağlı kalmalıyız; “Bu da, Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren, İsa’nın İman’ını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir.” (Vahiy 14:12).  Biz, Allah’a adanan hayatların bir araya gelerek toplumlarda ebedi bir fark yaratacağına inanıyoruz.

This post is also available in: İngilizce, Bokmal Norveç dili