Home / Ellen G White

Ellen G White

Misafirperver Olmak

İmkan ve Ayrıcalıkları Göz Ardı Etmek; “Misafirperverlik sevgisi” dua evinde görevli olan bir kişiye Kutsal Ruh tarafından verilen bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bütün dua evine verilmiş olan bir buyruktur; “Kin duymadan birbirinize karşı misafirperver olun. Değişik armağanlara sahip kişiler olarak sizler de birbirinize eşit şekilde hizmet edin, Rab’bin lütfunu çeşitli ...

>>

Günahın Bilincine Varmak

“Tanrı’yla barışmanın birinci adımı, günahı kabullenmektir.” “Günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.” “ Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.” (1. Yuhanna 3:4 Romalılar 3:20). Kişi günahını görmek için karakterini Tanrı’nın aynasında sınamalıdır. Böylece O’nun karakterindeki yetkin doğruluğu ve kendi karakterindeki kusurları görecektir. Yasa insana günahını gösterir, ama hiç bir çare ...

>>