Home / İslam

İslam

İndirilen Din ile Uydurulan Din

Uluslar tarih boyunca çeşitli dinler geliştirmiş ve hemen her toplumda putperestlik değişik boyut ve zamanlarda baş göstermiştir. Buna karşılık yüce Tanrımızın bize indirdiği din tüm putperest dinleri karşısına almıştır. Hakkın yolu ile putperestliği ayrıt etmek kolaydır. Asıl zor olan indirilen din gibi gösterilen uydurulan dinlerin farkına varmaktır. Kutsal Kitaplar esas ...

>>

Soru Sormak

Bebekler etraflarındaki eşyalara dokunarak onların ne olduğunu sorarlar. Bütün çocuklar, konuşur konuşmaz soru sormaya başlarlar; bilmedikleri kelimelerin anlamını, anlamadıkları her şeyi sorarlar, sordukça da sorarlar. Bu merak dünyayı, hayatı keşfetmek içindir. 5 yaşında ki bir çocuk günde ortalama 400 soru sorduğunu okudum bir yerde. İki hafta sonra 4 yaşını tamamlayacak olan ...

>>

Kur’an-ı Anlayarak Okumak

Allah’ın kutsal yasası yerine sonradan türeyen öğretilerin günlük hayatımızda esas alınması bizi yüce Allah’tan uzaklaştırmaktadır. Sonradan türeyen öğretilerin Allah’ın kanunları ve O’nun kutsal Sözleri yerine geçmesiyle insanlığın başına büyük felaketler gelmeye başlamıştır. Yüce Allah’ın gösterdiği yolda yürümemek insanoğlunu her zaman felaketlere sürüklemiştir. Bu, Hz. Âdem zamanında öyleydi günümüzde de öyledir. ...

>>

Huzurlu Olmak

Neyi nerde aradığımızı bilmeden… Huzur Aramak İnanılmaz bir hızla gelişen teknoloji, hayatı kolaylaştırmak adına her gün yeni buluşlar sürüyor piyasaya. 70’li yıllarda Türkiye’nin birçok köyünde elektrik yokken ve milyonlarca insanımız ancak 90’lı yılların başlarında telefonla tanışmışken şimdi en ücra yerlerde bile her bireyin elinde en az bir cep telefonu var ...

>>

Dinimizin Temel Kaynakları

Hangi konu daha önemli, birisine borçlanmamız mı yoksa dinimizin temel kaynaklarımı? Bu sorunun cevabını, şüphesiz sorulara en doğru yanıtları veren yüce Allah’ın kutsal Kitabından aktarmaya çalışacağım. “Allâh, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken O’ndan başka bir hakem mi arayayım? …” (6/EN’ÂM-114 -Süleyman Ateş) Kur’an-ı Kerimin her şeyi açıklayıcı, detaylı, apaçık ...

>>