Home / Kutsal Kitap

Kutsal Kitap

Allah’ın Yasaları ve Günah

Zulüm İmtihan mı? Dünyada artık pek çok şeyi anlamakta oldukça zorlanır olduk. Akıl almaz zulümlerin yaşandığı bu dünyada doğal olarak neden bu kadar çok kötülük olduğunu sorguluyor insan. Yeryüzündeki kötülükten ve zulümlerden yola çıkarak Allah’ın adaletini hatta varlığını sorgulayan felsefi sorulardan bazıları şöyle sıralanabilir; Allah varsa neden bu kadar kötülük ...

>>

İndirilen Din ile Uydurulan Din

Uluslar tarih boyunca çeşitli dinler geliştirmiş ve hemen her toplumda putperestlik değişik boyut ve zamanlarda baş göstermiştir. Buna karşılık yüce Tanrımızın bize indirdiği din tüm putperest dinleri karşısına almıştır. Hakkın yolu ile putperestliği ayrıt etmek kolaydır. Asıl zor olan indirilen din gibi gösterilen uydurulan dinlerin farkına varmaktır. Kutsal Kitaplar esas ...

>>

Dinimizin Temel Kaynakları

Hangi konu daha önemli, birisine borçlanmamız mı yoksa dinimizin temel kaynaklarımı? Bu sorunun cevabını, şüphesiz sorulara en doğru yanıtları veren yüce Allah’ın kutsal Kitabından aktarmaya çalışacağım. “Allâh, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken O’ndan başka bir hakem mi arayayım? …” (6/EN’ÂM-114 -Süleyman Ateş) Kur’an-ı Kerimin her şeyi açıklayıcı, detaylı, apaçık ...

>>

Cennete Giden Yol

Yüce Allah tüm insanların karanlıklardan nura çıkmaları için gereken her şeyi ihtiyacımız olduğu ölçüde açıklamış ve her sorunun çözümünü Peygamberler ve Kutsal Kitaplar aracılığıyla göstermiştir. İnsanoğlu, Yaradanı tarafından, kendisi için indirilen Kur’an-ı Kerim’i okuyarak nasıl bir yaşam sürmesi gerektiğini ayrıntılarıyla anlayabilir. Nahl Suresi’nde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “…  Sana bu Kitabı, ...

>>

Kutsal Kitapları Anlayarak Okumak

Oku, Anla & Yaşa! Yüce Allah, tarih boyunca tüm insanlığa doğruyu bulmaları, kesin bilgiye ulaşabilmeleri ve din hakkında bilgi edinebilmeleri için Kutsal Kitaplar ile bu kitapları insanlara ileten ve açıklayan Peygamberler göndermiştir. Kutsal Kitaplar tüm insanlığı doğruya çağıran bir hidayet rehberidir. Allah Kur’an-ı Kerimi, inananların gereği gibi anlayabileceği bir Kitap ...

>>