Home / Jesus Kristus

Jesus Kristus

Jesu liv i Koranen

Kortversjon: Koranens poesi er ikke så opptatt av detaljerte opplysninger, men av et vakkert og kraftfullt budskap, slik for eksempel og Salmene er. Koranen inneholder antydninger om Kristi kongedømme og presteskap, den taler om hans guddommelige visdom, rettferdighet, hans troskap mot Skriften og guddommelige misjon, om hans skapende, helbredende og ...

>>