Home / Bibelen / Jesu korsfestelse fra Koranen

Jesu korsfestelse fra Koranen

Mange muslimer tror ikke at Jesus Kristus ble korsfestet. Muslimske lærde har ulike oppfatninger, alt etter hvordan de tolker følgende vers. Noen tror at Gud lot en annen få Jesu utseende slik at alle skulle tro at Jesus ble korsfestet.

truthI Koranen står det: At de sa (skrytende): «Vi har drept Allahs sendebud, Messias, Jesus, sønn av Maria!», enda de ikke drepte ham og heller ikke korsfestet ham, men det ble gjort så det så slik ut for dem. Og de som er uenige i det, de er fulle av tvil, uten noen (sikker) kunnskap, men følger kun antakelser, for de har visselig ikke drept ham. Tvert imot, Allah løftet ham opp til seg, og Allah er allmektig, mest vis. – Koranen 4,157-158.

De fleste muslimer mener dette betyr at Jesus Kristus ikke døde, men at Allah gjorde det slik at folket trodde at han hadde vært død. De fleste muslimer mener han ble tatt opp til himmelen uten å bli hengt på korset og at Gud forvandlet en annen person slik at han så ut akkurat som Jesus og ble korsfestet i stedet for Jesus. Dette fører til noen alvorlige problemer som man må se på. Hvis Allah lurte folk til å tro Jesus hadde omkommet, så betyr det at Allah startet kristendommen ved hjelp av sitt eget bedrag, og han tillot at de kristne ble bedratt. Hele grunnlaget for den kristne tro avhenger av Jesu død. Det at Jesu død er en historisk realitet er helt nødvendig for kristentroen. Uten Jesus død blir hans oppstandelse irrelevant, og uten oppstandelsen er kristendommen meningsløs. Se f.eks. 1 Korinterbrev 15,14: «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.» Historien forteller at hundretusener av kristne – menn, kvinner og barn – ble torturert og drept fordi de trodde på kristendommen. Dette betyr at Allah startet kristendommen og lot tusenvis av mennesker gi sitt liv for noe som var et bedrag.

Allah sies å være sannferdig i alle ting. Likevel tror mange muslimer at Allah reddet Jesus fra døden på korset og vil ha det til at Allah bare lot det se ut som om Jesus døde. Hvis jeg forleder noen til å tro én ting og så gjør noe annet, vil det bli betraktet som juks og fanteri. Jeg ville ha bedratt et menneske og fått dem til å tro på en løgn. Slikt skaper en snublestein. Hvis vi (mennesker) alltid skal si sannheten, hvorfor skulle så Allah ha lov til å lure menneskeheten med Jesu liksomdød på korset? Slik jeg ser det, tegner dette et skjevt bilde av Allahs karakter. Det harmonerer dårlig med islams lære om Allahs natur når man sier at Allah ville ha hatt behov for eller valgt å ty til juks og massebedrag for å spare Jesu liv.

Se nøye på verset. Dette med «drepte» er saken. Som svar på jødenes påstand om at de hadde drept Jesus, svarer Allah at (1) han ble ikke drept eller myrdet på vanlig vis (2) han ble ikke drept ved korsfestelse. Dette utelukker muligheten for at jødene drepte Jesus på noen som helst måte, støttet av den aller siste setningen i samme vers: «de kunne så visst ikke drepe ham.» Hvis vi videre sier at en annen ble hengt i hans sted, da surrer vi virkelig og får ikke med oss det som virkelig er Koranens budskap.

I verset 4,157 skal man legge merke til at «WA lakin shubbiha lahum» betyr «Han ble gjort så det så ut for dem» eller «det ble gjort så det så ut for dem» eller «en likhet av det ble gjort for dem» eller «en lignelse ble gjort for dem» – ikke «det ble gjort så noen lignet ham». I setningene viser «det» til hendelsen og ikke til en person.

Ja, jeg ser ikke noen fornektelse av Kristi død i Koranen 4:157-158, og heller ikke noen fornektelse av korsfestelsen. Det jeg ser er en harmoni mellom teksten i dette kapitlet og Johannesevangeliet, da Jesus sa: Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far. – Johannes 10,17-18.

Jødene har alltid sagt at de drepte Masih, Maryams sønn (Messias, Marias sønn). Allah forteller Muhammed at selv om de sa at de hadde drept Masih, så kunne de i realiteten ikke myrde ham og heller ikke drepe ham ved korsfestelse. Og så igjen, i samme vers, sier Allah at de helt sikkert ikke kunne drepe ham.

To slags død er omtalt her (a) et alminnelig mord (b) drap ved korsfestelse. Jødene ønsket å drepe Jesus på den ene eller andre av de to måtene. Allah forsikrer oss at de ikke klarte å drepe ham på verken den ene eller andre måten. Tradisjonell muslimsk tro er at siden Jesus ikke ble myrdet eller drept ved korsfestelse, er eneste mulighet at han ikke døde! Selv om man leser i Koranen 5,117 sier Jesus: «…men da Du lot meg dø, var det Du alene som var vokter over dem, og Du er vitne til alle ting.» (Koranen 5,117)

Og i kapittel 3,54 heter det: Da Allah sa: «Å, Jesus! Jeg kommer til å la deg dø og løfte deg opp til meg og berge deg fra de vantro…» På mange måter harmonerer dette godt med Filipperbrevet 2,7-10 der det står: «Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden.»

Det er altså slik at Jesus faktisk ikke ble drept av jødene, men at det bare så ut for dem som at de drepte ham, mens han i virkeligheten ga sitt liv for oss på korset. Hvis Jesus ga sitt liv og døde, er det fremdeles sant at jødene ikke kunne (a) myrde ham eller (b) drepe ham på noen måte.

Forvirringen oppstår fordi Allah sa «…de (jødene) korsfestet ham ikke…» Det som er viktig å forstå er at ordet «korsfeste» betyr «å drepe ved korsfestelse». Når romerne (og IKKE jødene) hengte noen på korset, var det for å drepe ham etter deres skikk. De ville ikke hengt noen på korset og så latt ham slippe unna, så ordet «korsfeste» betyr å drepe ved korsfestelse. Dette ser vi klart i Gal 6,14: «Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden I bibeloversettelsen Good News Bible står det: Gal 6,14 «Men jeg for min del vil bare skryte av vår Herre Jesu Kristi kors, for på grunn av hans kors er verden død for meg og jeg er død for verden».«Herrens kors» betyr «Herrens død» for Paulus, og det er derfor GNB oversatte ordet korsfestet som død. Det er derfor at da han (Paulus) sa «verden er blitt korsfestet for meg og jeg for verden» så betyr det «verden er død for meg og jeg er død for verden». De ville ikke hengt noen på korset og så latt ham slippe unna, så ordet «korsfeste» betyr å drepe ved korsfestelse. De hadde til hensikt å drepe ved korsfestelse, og med dette for øye hadde de hengt ham på korset, men de klarte ikke å drepe ham, for han «fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset». Husk at Jesus sa: «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig.»

Koranen nekter ikke for at han ble korsfestet, heller ikke at han døde. Og å tro at han ble reist opp til livet og senere tatt opp til Allah, er også i tråd med Bibelen (Joh 20,9–17, Apg 1,2-3.9).

This post is also available in: English

About Admin

Check Also

Jesu liv i Koranen

Kortversjon: Koranens poesi er ikke så opptatt av detaljerte opplysninger, men av et vakkert og ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *