Home / Bibelen / For slik har Allah elsket verden

For slik har Allah elsket verden

Muslimene tror på GUD (ar. Allah), Den opphøyde og evige, Han som alltid forblir, Den mektige, nådige og barmhjertige, Skaperen og Forsørgeren. Ifølge islamsk tro er Allah «unik (wāḥid) og prinsipielt én (ʾaḥad), fullkomment barmhjertig og allmektig.»

Det arabiske ordet Allah betyr Gud, eller rettere sagt, Den eneste evige Gud, universets Skaper, Herre over alle herrer, konge over alle konger, Den barmhjertige og nåderike. Ordet Allah ble også brukt av arabisktalende jøder og kristne før islam.

I byen Madina i det vi i dag kaller «Saudi-Arabia», var det tre store religioner: avgudsdyrkelse, jødedom og kristendom. Navnet på den jødiske lederen som også var øversteprest i Madina før islam, var «Abdallah Bin-Saba». Hans arabiske navn var ikke «AbdElohim Bin-Saba» eller «AbdElloi Bin-Saba» eller «AbdGud Bin-Saba». Grunnen til at hans første navn var «Abdallah», var at de arabiske jødene i Madina brukte ordet «Allah» om Gud i sine hellige skrifter. Ordet «Allah» fantes faktisk i den arabiske Talmud og jødenes andre hellige skrifter.

AllahLoveI min arabiske bibel står det i 1 Mosebok 1,1: «I begynnelsen skapte Allah…» og i Johannes 3:16 står det «For slik har Allah elsket verden… لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ» Disse versene er høyt verdsatt av arabisktalende fordi ordet Allah formidler dyp mening.

Arabisk er ikke et språk som blir lite brukt. Det er faktisk et av de ti mest talte språk i verden. Arabisk er et av verdens eldste språk og tales i hele Nord-Afrika og Midtøsten. Og fordi arabisk er Koranens språk, taler millioner av muslimer i andre land også arabisk. I 1974 ble arabisk det sjette offisielle språket i FN.

På dette meget utbredte språket er Allah det ENESTE ordet som arabisktalende bruker om denne Gud som også er Herre over dommens dag. Får man tak i en arabisk oversettelse av Bibelen, vil man se at ordet «Allah» blir brukt hvor ordet «Gud» brukes på norsk. Det arabiske ordet for Gud den allmektige, «Allah», er faktisk ganske likt ordet for Gud på andre semittiske språk – det hebraiske ordet for Gud er for eksempel «Elah». Av ulike grunner er det noen som feilaktig tror at muslimene tilber en annen Gud enn den Gud vi møter i Det gamle testamente og Det nye testamente. Men det stemmer ikke, for islams rene monoteisme kaller alle mennesker til å tilbe Noahs, Abrahams, Moses’, Jesu og alle de andre profetenes Gud.

Koranen 4,163 Sannelig, Vi har åpenbart for deg, slik som Vi åpenbarte for Noah og andre profeter etter ham. Og Vi åpenbarte (også) for Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammene (hans) og Jesus og Job og Jonas og Aron og Salomo, og til David ga Vi salmene.

Koranen 3,84 Si: «Vi har antatt troen på Allah og på det som er blitt åpenbart for oss, og det som er blitt åpenbart for Abraham og Ismael og Isak og Jakob og deres etterkommere, og det som ble gitt til Moses og Jesus og alle de andre profetene fra sin Herre. Vi skiller ikke mellom noen av dem, og vi muslimer er Ham undergitt.»

Koranen 2,136 (Å, muslimer!) Si: «Vi har antatt troen på Allah og tror på det som er oss åpenbart, og det som ble åpenbart for Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammene, og også på det som Moses og Jesus mottok, og det som profetene fikk fra sin Herren. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har underkastet oss under Ham.»

This post is also available in: English

About Admin

Check Also

Jesu liv i Koranen

Kortversjon: Koranens poesi er ikke så opptatt av detaljerte opplysninger, men av et vakkert og ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *