Home / Vimeo Video

Canavar ve İşareti

Bu film. günümüzde Hristiyan dünyasında yaşanan olayları önceden haber veren Kutsal Kitaptaki ayetler temel alınarak yapılmıştır. Canavarın İşareti ne olduğunu ve neden o işareti almamamız gerektiğini ayrıntılarla açıklanmaktadır…

>>