Home / 2015 / June

Monthly Archives: June 2015

Günahın Bilincine Varmak

“Tanrı’yla barışmanın birinci adımı, günahı kabullenmektir.” “Günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.” “ Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.” (1. Yuhanna 3:4 Romalılar 3:20). Kişi günahını görmek için karakterini Tanrı’nın aynasında sınamalıdır. Böylece O’nun karakterindeki yetkin doğruluğu ve kendi karakterindeki kusurları görecektir. Yasa insana günahını gösterir, ama hiç bir çare ...

>>

İndirilen Din ile Uydurulan Din

Uluslar tarih boyunca çeşitli dinler geliştirmiş ve hemen her toplumda putperestlik değişik boyut ve zamanlarda baş göstermiştir. Buna karşılık yüce Tanrımızın bize indirdiği din tüm putperest dinleri karşısına almıştır. Hakkın yolu ile putperestliği ayrıt etmek kolaydır. Asıl zor olan indirilen din gibi gösterilen uydurulan dinlerin farkına varmaktır. Kutsal Kitaplar esas ...

>>