Home / Allahın Yasaları ve Günah / Şeytan’ın Sinsiliği

Şeytan’ın Sinsiliği

“Şeytan, kutsal İkiliyi, Tanrı’nın yasasını çiğneyerek kazanç sağlayacaklarına inandırdı. Günümüzde birçok kişi, daha büyük bir özgürlük yaşamak varken Tanrı’nın buyruklarına uyarak yaşamanın dar bir çerçeve içine tıkılmak olduğunu düşünüyor. Bu düşünce Aden bahçesindeki Şeytan’ın sesinin yankısıdır. “O ağacın meyvesini yediğinizde…” yani Tanrı’nın buyruğunu çiğnediğinizde “Tanrı gibi olacaksınız.” Şeytan kendisinin gökyüzünden atılmış olduğunu gizliyor. Başkalarını da aynı duruma düşürmek için kendi sefaletini saklıyor. Böylece gerçek karakterinin görülmesine ve tanınmasına izin vermiyor. Tanrı’nın yasasını ayakları altına alarak başkalarını da sonsuz yıkıma sürüklüyor.” {Ellen G. White, 1GS 22.1}

Şeytan’ın etkinliği Âdem’in günlerinden çağımıza kadar hiç değişmemiştir. İnsanları hep Tanrı’nın sevgisini ve bilgeliğini sorgulamaya yöneltmiştir. Tanrı’nın yasakladığı şeyleri aramaya çıkan insanlar, kurtuluşa götüren gerçekleri göz ardı etmişlerdir. Şeytan insanları, harika bilgilere kavuşacaklarına dair ikna ederek söz dinlemezliğe sürükler. Bunların hepsi aldatmacadır. İnsanlar bu hileler aracılığıyla yıkım ve ölüm yolunda ilerlemeye devam ediyorlar.

“Havva Tanrı’nın sözlerine inanmadı ve bu onun yenilgisi oldu. Yargı gününde insanlar bir yalana inandıkları için değil, gerçeğe inanmadıkları için mahkûm olacaklar. Yüreklerimizi gerçeğe bağlamalıyız. Tanrı’nın Sözüyle çelişen herhangi bir şey Şeytan’dan kaynaklanmaktadır.” {Ellen G. White, 1GS 22.2}

Evet, insanlar gerçeğe inanmadıkları için mahkûm olacaklar. Gerçeğe inanmak, o gerçeklerle yaşamak demektir. Çünkü Allah’ın gerçeklerini bilen ama o gerçekleri yaşama geçirmeyenler kâfirdir. Kâfir kelimesi Arapça bir kelime olup kök anlamı itibariyle; örtmek, gizlemek anlamına gelir. Buradan hareketle Kâfir; Allah’ı inkâr eden değil, tam tersine “Allah vardır” deyip yokmuş gibi yaşayanları anlatır.

Kelimenin kök anlamını göz önüne alacak olursak, “var” dediği Allah’ı görmezlikten gelerek, O’nun emirlerini yerine getirmeyen ya da yok sayarak yaşayan kimse anlamına gelir. Nitekim bütün kötülüklerin babası olan Şeytan’da, yüce Allah’ın varlığını kabul eden ama O’nun emirlerini karşı gelen ve böylece “Şeytan” olan varlıktır. Bugün yeryüzüne baktığımızda -bir kaç ateistin dışında- tüm insanların bir yaratıcının varlığını kabul ettiğini görürüz. Kur’an-ı Kerimin hiçbir yerinde Allah’ın varlığı-yokluğu problem edilmez. Problem edilen şey, Allah’ı görmezlikten gelerek, yani O’na karşı bir sorumluluk duygusu taşımadan ve O’nun yasalarına aldırmadan yaşamaktır. Dolayısıyla “Kâfir” denildiğinde Allah’ın varlığını kabul eden ama sanki O’nun üzerimizde hiç iyiliği yokmuş gibi O’nun emir ve yasaklarını yok sayarak yaşayan kimse anlaşılmaktadır. Kur’an da Kâfir kelimesiyle kastedilen budur.

“Şeytan amacına ulaşmıştı. Kadının Tanrı’nın sevgisinden kuşkulanmasını, bilgeliğini sorgulamasını ve yasasını çiğnemesini sağlamayı başarmıştı. Üstelik kadın aracılığıyla Âdem’in de sonunu getirmişti.” {Ellen G. White, 1GS 23.4}

Âdem ile Havva güzel yuvalarına üzüntüyle veda ettiler ve lanetin altına giren yeryüzünde yaşamaya başladılar. Günah Tanrıyla insanı birbirinden ayırdı. Yalnızca Tanrı’nın Sözü aracılığıyla bu uçurum kapanabilir ve Tanrı’nın Sözü insana ulaşmıştı.

“Ne var ki, birçokları tövbe edip söz dinleyerek yaşamak yerine günaha bağlı kalmayı seçecekti. Gelecek kuşaklarda suç oranının giderek yükseldiği görülecekti. Günahın laneti insanlık ve yeryüzü üzerinde giderek daha ağır basacaktı. İnsanın ömrü izlediği günahlı yol nedeniyle kısalacaktı. İnsan bedensel, ahlaksal ve düşünsel yönlerden bozulacak, yeryüzü sefaletle dolacaktı. Hırslı tutkular ve arzular nedeniyle insanlar kurtuluş tasarısının yüce gerçeklerini takdir edemez hala geleceklerdi. Sadece Mesih, kendisine imanla yaklaşanların tüm gereksinimlerini karşılayacaktı. Tanrı bilgisini koruyarak sarsılmadan duran bir azınlık her zaman var olacaktı.” {Ellen G. White, 1GS 29.5}

“Başlangıçtan beri en büyük anlaşmazlık konusu Tanrı’nın buyruğuydu. Şeytan Tanrı’nın adaletsiz, buyruğunun da kusurlu olduğunu öne sürüyordu. Tüm evrenin iyiliği için bunun değişmesi gerekliydi. Tanrı’nın buyruğuna saldıran Şeytan, buyruğu veren Tanrı’nın yetkisini ortadan kaldırmak istedi.” {Ellen G. White, 1GS 30.2}

Günah, Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan işler, söz ve davranışlardır. “Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.” (1 Yuhanna 3:4). Günümüzde “Allah’a inanmak” denildiği zaman genellikle Allah’ın “var” ve “bir” olduğunu ve her şeyi yarattığını kabul etmek manasında anlaşılıyor. Oysa var ve bir olduğunu kabul ettiğiniz yüce Allah’ın kanunlarını çiğneyip keyfî bir yaşam sürdükten sonra Allah’ı bu şekilde kabul etmiş olmanın bir anlamı yoktur.

Yüce Allah insanları kendisine çağırırken Kendisinin “var” ve “bir” olduğunu kabul etmeye ve O’nun yasalarına boyun eğmeye ve O’na karşı gelmekten sakınmaya çağırıyor. “Ey insanlar! Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize boyun eğin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınmış olasınız” (2/BAKARA-21). Eğer Allah’ın kanunları bizim yaşamımızı şekillendirmeyecekse, Onun “var” ve “bir” olduğunu söylemenin ne anlamı olacak? Allah’ın gönderdiği bilgiler bir kimsenin hayatında davranışa dönüşmüyorsa o kimse Allah’ı Rab olarak görmüyor ve O’nun terbiyesi dışında yaşıyor demektir.

Kur’an’da gazaba uğrayanlar ve lanetliler bağlamında anlatılan İsrailoğulları da normalde Allah’ın varlığını ve birliğini kabul eden, ahirete, peygamberlere, Allah’ın kitabına inandığını söyleyen kimselerdir. Ancak bunlar Allah’ın hükümlerine boyun eğme noktasında dürüst davranmadıkları için lanete ve gazaba uğramışlardır. Ellerinde, içinde Allah’ın hükümleri olan Kutsal Kitabın ilk bölümü olan Eski Antlaşma olduğu halde, ondan sonra gelen İsa Mesih’i reddederek Allah’ın emirlerine karşı gelmiş ve O’nun gazabına uğramışlardır. Allah bizleri gönderdiği kurallarla terbiye etmek istiyor. Bunun için kurallarına boyun eğmemizi emrediyor. Allah’ın yasaları sevilmek için değil, uyulmak içindir.

Şeytan Âdem ve Havva’yı Tanrı’nın sevgisinden kuşkulanmasını, bilgeliğini sorgulamasını ve yasasını çiğnemesini sağlamayı başarmıştı. İlk insanlar Allah’ın yasasını çiğneyip Şeytan’ın sözüne uymuşlardı.

“Şeytan, Âdem ve Havva’yı alt ettiği zaman dünyanın hakimiyetini ele geçirdiğini sandı. Bağışlanmalarının mümkün olmadığını, günahlı insanlığın artık kendisinin kölesi olduğunu, yeryüzünün de kendi eline geçtiğini öne sürdü. Ancak Tanrı, günahların cezasını çekmek üzere kendi Oğlunu feda etti. Böylece insanlıkla barışmayı ve onları Aden’deki yuvalarına yeniden kavuşturmayı amaçlıyordu. Gökte başlayan büyük mücadele, Şeytan’ın kendisine ait gördüğü yeryüzünde devam edecekti.” {Ellen G. White, 1GS 30.3}

Gökte başlayan büyük mücadele, Şeytan’ın kendisine ait gördüğü yeryüzünde devam etmektedir. En baştan olduğu gibi tüm kötülüklerin arkasında Şeytan vardır. İnsanlar yüce yaratanımızın sevgiye dayalı yasalarına bağlı kalmayıp Şeytanın yalanlarına ve kışkırtmalarına uyarak günah işlemektedirler. Tarih boyunca küçük bir azınlık Yüce Allah’ın yolunu seçerek doğru yolda yürümüşlerdir. Büyük çoğunluk ise kötülüğün babası olan Şeytanın yalanlarına uyup kendi yıkımlarını hazırlarlar.

Yüce Allah hiç kimseye günah işletmez. İnsan, yüce Allah’ın gösterdiği yoldan saparak Şeytana uyup kendi isteği ile günah işlemektedir. Yüce Allah, her insanın Cennete veya Cehenneme gideceğini ezelden biliyordu. Ezeldeki takdir, bir emir değil, bir ilimdir. Yüce Allah, ezeli bilgisiyle, kullarının kendi istekleri ile yapacakları işleri bilir. Bilmesi ise, insanların sevap veya günah işlemesine tesir etmez. Allah’ın da ezeli bilgi ile kulların günah veya sevap işleyeceklerini bilmesi, kulların işlerine zorla bir müdahale değildir. Sevap da, günah da işleyen kendi arzusu ile işlemektedir. Zaten öyle olmasaydı, sevap işleyene mükâfat, günah işleyene ceza verilmesi anlamsız olurdu.

Sevap ve günah işlemek, insanların iradesine yani kendi isteğine bağlı kılınmıştır. Yüce Allah, kimseye kendi isteği haricinde zorla günah işletmez. Zorla günah işletse, hesap gününde, “Niye günah işledin?” diye sorar mı hiç?

“Allah’ın Yasaları ve Günah” başlıkı yazının önceki —- sonraki bölümlerini okumak için aşağıdaki linkelere TIKLAYINIZ:

Önceki

Şeytan’ın Sinsiliği

Sonraki

 

About harikahaber.org

Check Also

Günaha Neden İzin Verildi?

Peki, her şeye gücü yeten Allah neden kötülüğe izin veriyor? Allah’ın acılara neden izin verdiğini ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *