Home / Tag Archives: Aden Bahçesi

Tag Archives: Aden Bahçesi

Şeytan’ın Sinsiliği

“Şeytan, kutsal İkiliyi, Tanrı’nın yasasını çiğneyerek kazanç sağlayacaklarına inandırdı. Günümüzde birçok kişi, daha büyük bir özgürlük yaşamak varken Tanrı’nın buyruklarına uyarak yaşamanın dar bir çerçeve içine tıkılmak olduğunu düşünüyor. Bu düşünce Aden bahçesindeki Şeytan’ın sesinin yankısıdır. “O ağacın meyvesini yediğinizde…” yani Tanrı’nın buyruğunu çiğnediğinizde “Tanrı gibi olacaksınız.” Şeytan kendisinin gökyüzünden ...

>>

Günahın Bilincine Varmak

“Tanrı’yla barışmanın birinci adımı, günahı kabullenmektir.” “Günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.” “ Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.” (1. Yuhanna 3:4 Romalılar 3:20). Kişi günahını görmek için karakterini Tanrı’nın aynasında sınamalıdır. Böylece O’nun karakterindeki yetkin doğruluğu ve kendi karakterindeki kusurları görecektir. Yasa insana günahını gösterir, ama hiç bir çare ...

>>

İndirilen Din ile Uydurulan Din

Uluslar tarih boyunca çeşitli dinler geliştirmiş ve hemen her toplumda putperestlik değişik boyut ve zamanlarda baş göstermiştir. Buna karşılık yüce Tanrımızın bize indirdiği din tüm putperest dinleri karşısına almıştır. Hakkın yolu ile putperestliği ayrıt etmek kolaydır. Asıl zor olan indirilen din gibi gösterilen uydurulan dinlerin farkına varmaktır. Kutsal Kitaplar esas ...

>>

Soru Sormak

Bebekler etraflarındaki eşyalara dokunarak onların ne olduğunu sorarlar. Bütün çocuklar, konuşur konuşmaz soru sormaya başlarlar; bilmedikleri kelimelerin anlamını, anlamadıkları her şeyi sorarlar, sordukça da sorarlar. Bu merak dünyayı, hayatı keşfetmek içindir. 5 yaşında ki bir çocuk günde ortalama 400 soru sorduğunu okudum bir yerde. İki hafta sonra 4 yaşını tamamlayacak olan ...

>>

Kur’an-ı Kerim, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Kutsal Kitap

Biz Müslümanlar, Kur’an-ı Kerimde belirtildiği gibi, Kutsal Kitabın gerçekten Tanrı tarafından verilen bir kitap olduğuna inanırız. Fakat sonradan değiştirilip tahrif edildiği, elimizdeki Kutsal Kitap nüshalarının asıl metinden çok farklı olduğu inancı da inanılmaz derecede yaygındır. Birçok Müslüman “Din ve Namaz Hocası” başlıklı ilmihal kitaplarından etkilenerek “Tevrât ve İncîl’in değiştiğini, tahrife ...

>>